kraakbeenletsels

Oorzaken van kraakbeenletsels in de knie

Er zijn verschillende mechanismen die kraakbeenletsels kunnen veroorzaken aan de knie. Het meest gekende is een val op de knie (of trauma). Daarnaast kunnen ook kleine chronische beschadigingen, zoals kleine microtraumata (overbelasting), uiteindelijk significante schade opleveren aan het kraakbeen van de knie. Degeneratie (ouderdomsslijtage) is echter de meest voorkomende oorzaak van kraakbeenletsel.

Kraakbeenbeschadiging door slijtage (degeneratie) is artrose

Doordat alle beschermlagen van het kraakbeen progressief verdwijnen, wordt het “blote” bot rechtstreeks belast, wat op zijn beurt leidt tot beenmergzwelling (vergelijkbaar met “betonrot” in bouwterminologie) en pijn.

Behandeling van kraakbeenletsels

De behandeling van kraakbeenletsels in de knie hangt sterk af van uw leeftijd, de oorzaak van de letsels en de precieze locatie van het kraakbeenletsel in de knie.

Beperkt letsel is bij jongere mensen behandelbaar met biologische of regeneratieve technieken. Boven de leeftijd van 50 jaar zijn de resultaten voor een kraakbeenbehandeling met biologische technieken echter moeilijker voorspelbaar.

Na grondig onderzoek van uw persoonlijke situatie bekijken we welke van volgende oplossingen het meest geschikt is voor u:

  1. Overgewicht is de belangrijkste factor die u zelf kan controleren m.b.t. de behandeling van uw kraakbeenletsel. Indien u een BMI hebt van meer dan 30, dan is het uitermate belangrijk om dit te bespreken met uw vertrouwensarts (huisarts). Verminderen van overgewicht is de efficiëntste oplossing om verdere kraakbeenschade in uw kniegewricht te voorkomen.

  2. Sommige sporten en oefeningen zijn zeer goed voor mensen met kraakbeenletsels aan de knieën. Dit geldt voor zwemmen en voor de meeste sporten waarbij de voeten gefixeerd zijn (niet vrij bewegen in de ruimte). Bij fietsen bijvoorbeeld steunen de voeten op de pedalen en bewegen de voorste en achterste dijbeenspieren de knie. Sporten met impact, zoals lopen en contactsporten, zijn dan weer erg belastend voor de knie en het kraakbeen.

  3. Verschillende voedingssupplementen zouden mogelijk een preventief effect hebben op kraakbeenschade, al dient hierbij gezegd te worden dat er tot op heden geen enkele medisch gecontroleerde studie is die dit bevestigt. Het zijn vooral de farmaceutische en voedingsfirma’s zelf die een helend effect op artrose beweren. Ons advies is dan ook: bespreek het met uw huisarts en test eventueel een van deze voedingssupplementen gedurende enkele maanden, waarna u (met een kritische blik) kan evalueren of het voor u een verschil heeft gemaakt.

  4. Medicatie nemen voor kraakbeen- en artroseklachten doet u uitsluitend in overleg met uw huisarts. Dit wordt vooral gebruikt ter ondersteuning van een breder behandelingsschema. Het langdurig (langer dan 14 dagen) nemen van ontstekingsremmers (of NSAID) valt best te vermijden. Deze geneesmiddelen kunnen bij chronisch gebruik schadelijk zijn voor onder andere de maag, de nieren en de lever.

  5. Er zijn een aantal producten die in de knie kunnen ingespoten worden om kraakbeenletsel te verlichten.

  Een cortisone-injectie kan een onstekingsreactie in het kniegewricht behandelen. Wij raden echter aan om dit niet meer dan twee keer per jaar te laten doen. Naast een toegenomen kans op infectie kan cortisone immers ook nadelig zijn voor het gezonde kraakbeen. Daarnaast zijn er ook nadelige nevenwerkingen mogelijk in de rest van het lichaam, zoals roodheid in het aangezicht. Indien u diabetes of een nierziekte h cortisone behandeling niet aan te raden.

  6. Injecties met hyaluronzuur worden vaak gebruikt bij de behandeling van beginnende, pijnlijke knieartrose.

  Hyaluronzuur is naast een “smeringsmiddel” ook een voedingsproduct voor het zieke kraakbeen in de knie. Het kan veilig worden ingespoten tijdens de consultatie. Het grote voordeel is dat er geen neveneffecten zijn in de rest van het lichaam, in tegenstelling tot een cortisone-injectie. Meestal worden 2 tot 3 inspuitingen gegeven met een interval van 3 tot 6 weken. Nadelen zijn de kost (€70-80 per spuitampule) en de beperkte succeskans. Ik geef het product een slaagkans van 6/10 voor 6 maanden. Hyaluronzuurspuitjes worden niet terugbetaald door de mutualiteit. Sommige hospitalisatieverzekeringen voorzien wel een gedeeltelijke terugbetaling.

  7. Er kunnen ook gecentrifugeerde fracties van het eigen bloed geïnjecteerd worden, in de medische wetenschap aangeduid als PRP (platelet rich plasma). Vooral de groeifactoren aanwezig in de bloedplaatjes hebben mogelijk een helend effect op het zieke kraakbeen. Meestal zijn een drietal infiltraties noodzakelijk. Nadelen zijn de kostprijs (circa €200 per injectie) en het feit dat je eigen bloed moet laten manipuleren. Daarnaast zouden, volgens sommige wetenschappelijke bronnen, de langetermijnresultaten eerder beperkt zijn.

  Artroscopie voor kraakbeenletsels

  Kraakbeenletsels worden ook vaak vastgesteld bij kijkoperaties.  Kraakbeenbeschadiging is eigenlijk artrose.
  Men classificeert kraakbeenschade gewoonlijk in 4 graden, waar bij de ergste graad (graad 4) geen kraakbeen meer aanwezig is.

  Losliggende en blokkerende stukjes kraakbeen worden verwijderd tijdens de kijkoperatie.

  Met een soort “polier”-apparaatje kunnen we losliggende fragmentjes terug egaliseren.

  Echter hoe groter de defectzones van kraakbeenschade, hoe slechter de prognose. Er bestaan verschillende hersteltechnieken voor kraakbeen, met zeer wisselend resultaat en zeer afhankelijk van de grootte en locatie van het kraakbeendefect.

  Mogelijke complicaties

  Bij elke operatie kunnen complicaties optreden, al is dat eerder zeldzaam bij kruisbandreconstructies. Mogelijke complicaties:

  • Infectie
   Symptomen: toename van zwelling en roodheid in het operatiegebied, toename wondvocht, verandering in kleur en geur van het wondvocht, toename pijn, koorts (>38°C).
  • Trombose
   Symptomen: uw kuit is dik, rood, glanzend, gespannen en pijnlijk, u kan uw tenen niet naar uw neus optrekken.

  • Longembolie
   Symptomen: pijn op de borst, moeilijke of versnelde ademhaling, benauwd gevoel, transpiratie, verward zijn.

  • Nabloeding
   Symptoom: toename van (helder rood) bloed in het verband.