ZIEKENHUISOPNAME

Wordt u binnenkort opgenomen voor een orthopedische ingreep? Lees dan zeker de onderstaande info.

Samen met ons ziekenhuis, AZ Alma, hebben we een bundel ontwikkeld waarin de belangrijkste info staat. Zo u toch nog een vraag heeft die niet beantwoord wordt in onderstaande info, kunt u ons steeds contacteren.

Ook uw huisarts, thuisverpleegkundige en kinesitherapeute kan meer info vinden op onze website onder het menu ‘professionals‘. Hiervoor is een wachtwoord noodzakelijk.

Meebrengen bij opname

Administratieve gegevens

 • Algemeen
  -Identiteitskaart (eID) of kleefvignetten van uw ziekenfonds.
  -Het telefoonnummer van een contactpersoon tot wie wij ons kunnen richten tijdens uw verblijf.
  -Naam en adres van uw huisarts
  -Badge of aangifteformulieren hospitalisatieverzekering.
 • Voor personen met een buitenlandse domicilie
  -Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK)
  -Document E111 of S2/E112
  -Een garantieverklaring
 • Bij een opname ten gevolge van een arbeidsongeval
  -Polisnummer van de arbeidsongevallenverzekering van de werkgever
  -Naam en adres van de arbeidsongevallenverzekering
  -Naam, adres en telefoonnummer van de werkgever

Medisch/verpleegkundige gegevens

 • Brief van uw huisarts
 • Nuttige medische documenten (bv. bloedresultaten, radiografieën, etc.)
 • Uw medicatieschema: geneesmiddelen die u geregeld/ dagelijks thuis inneemt of in de voorbije dagen heeft ingenomen. Een medicatieschema is een duidelijk en volledig overzicht van alle medicatie die u neemt:
  Medicatie die u regelmatig neemt
  Medicatie die u maar één keer per week of per maand neemt
  Puffers
  Oogdruppels
  Medicatie die u zonder voorschrift bij de apotheker koopt

Vermeld in het schema ook welke geneesmiddelen u niet verdraagt of waar u allergisch aan bent.

Een medicatieschema invullen

Download hier een leeg medicatieschema. Vul het zelf in of vraag hulp aan een familielid, een thuisverpleegkundige, uw apotheker of uw huisarts.
Bewaar het ingevulde schema in uw portefeuille, handtas of gsm. Zo hebt u het bij de hand als u onverwachts naar het ziekenhuis moet vertrekken.

Bij een geplande opname krijgt u een envelop mee met als opschrift ‘Mee te brengen’. U dient de nodige informatie en het toestemmingsformulier voor een ingreep ingevuld mee te brengen op de datum van uw opname voor de ingreep of procedure. Zonder dit formulier kan de geplande ingreep, procedure of opname niet doorgaan.

Gegevens voor de apotheek

Het attest van het ziekenfonds voor geneesmiddelen waarvoor een goedkeuring tot terugbetaling bekomen werd.

Persoonlijke verzorging

 • Toiletgerief (washandjes, handdoeken, zeep, scheergerief, kam, tandenborstel, tandpasta, etc.)
 • Aangepaste kledij (kamerjas, nachtkledij, ondergoed, pantoffels, etc.)

Waardevolle voorwerpen

 • U brengt best geen waardevolle voorwerpen mee naar het ziekenhuis.
 • Laat uw wagen thuis zolang u bij ons verblijft. Een wagen die enkele dagen ter plaatse blijft staan is een uitnodiging voor dieven.
 • AZ Alma is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of diefstal van eigendommen van de patiënt.
 • Wordt u tijdens uw verblijf, ondanks alle genomen veiligheidsmaatregelen, toch het slachtoffer van een diefstal? Verwittig dan zo snel mogelijk de hoofdverpleegkundige.